Fordringsrätt

Den del av fordringsrätten som är intressantast inom det praktiska affärslivet är indrivningen av fordringar.
Ring ossLäs mer
Fordringsrätt

OM FORDRINGSRÄTT

______________________

Fordringsrätt

Den del av fordringsrätten som är intressantast inom det praktiska affärslivet är indrivningen av fordringar. Indrivning av fordringar kan ske på tre olika sätt; genom inkassoåtgärder, ansökan om betalningsförelägganden och genom ansökan om stämning.

Företagsjuristerna är behöriga att vidta alla rättsliga åtgärder för indrivning av fordringar. Företagsjuristerna innehar Datainspektionens tillstånd att bedriva inkassoverksamhet och är dessutom en fullfjädrad affärsjuridisk byrå med mångårig erfarenhet av att processa om fordringar inför domstol.

Fordringsrätt

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA