KOMPANJONAVTAL

Ring ossLäs mer
KOMPANJONAVTAL

OLIKA AVAL MELLAN DELÄGARE

______________________

KOMPANJONSAVTAL

Kompanjonsavtal kan även benämnas aktieägaravtal, konsortialavtal, handels- och kommanditbolagsavtal. Vad som utmärker kompanjonsavtalet är att de reglerar delägarnas förhållande till varandra och till bolaget. Innan man ger sig in i ett kompanjonskap är det viktigt att man noga tänker igenom vad som bör regleras kompanjonerna emellan.

Ett kompanjonsavtal brukar reglera bl. a. följande frågor:

  • Verksamhetens inriktning och omfattning.
  • Bolagets firma och lokalisering.
  • Inflytandefrågor, såsom rätten att utse styrelseledamöter, revisorer, styrelseordförande och VD. Härutöver brukar ofta krävas enighet för vissa beslut.
  • Rätten att sälja aktier till utomstående, vilken begränsas såväl genom regler i bolagsordningen som genom reglering i avtalet.
  • Rätt till inlösen av parts aktier i vissa fall, t ex vid vägran att tillskjuta kapital eller då någons anställning upphör.
  • Konkurrens och sekretess. Företagsjuristerna har lång erfarenhet av att upprätta och granska olika typer av kompanjonsavtal.
KOMPANJONAVTAL

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA