revatio classification cipla tadacip 20 side effects vigora tablet in hindi vigora 50 side effect
St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Kompanjonsavtal

Kompanjonsavtal kan även benämnas aktieägaravtal, konsortialavtal, handels- och kommanditbolagsavtal. Vad som utmärker kompanjonsavtalet är att de reglerar delägarnas förhållande till varandra och till bolaget. Innan man ger sig in i ett kompanjonskap är det viktigt att man noga tänker igenom vad som bör regleras kompanjonerna emellan.

Ett kompanjonsavtal brukar reglera bl. a. följande frågor:

  • Verksamhetens inriktning och omfattning.
  • Bolagets firma och lokalisering.
  • Inflytandefrågor, såsom rätten att utse styrelseledamöter, revisorer, styrelseordförande och VD. Härutöver brukar ofta krävas enighet för vissa beslut.
  • Rätten att sälja aktier till utomstående, vilken begränsas såväl genom regler i bolagsordningen som genom reglering i avtalet.
  • Rätt till inlösen av parts aktier i vissa fall, t ex vid vägran att tillskjuta kapital eller då någons anställning upphör.
  • Konkurrens och sekretess. Företagsjuristerna har lång erfarenhet av att upprätta och granska olika typer av kompanjonsavtal.

Vill Du veta mer om kompanjonsavtal eller få ett kompanjonsavtal upprättat?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga