Bolagsjurist

Affärsinriktad jurist, förbundsjurist och/eller juristfunktion att hyra på lång eller kort tid alternativt för uppdrag.
Ring ossLäs mer
Bolagsjurist att hyra

Om Bolagsjurist att hyra

___________ ___________

Bolagsjurist att hyra

Affärsinriktad jurist, förbundsjurist och/eller juristfunktion att hyra på lång eller kort tid alternativt för uppdrag. Genom att hyra en juristfunktion ser Företagsjuristerna till att Ni alltid har en fungerande juristfunktion som bemannas med lämplig jurist.

Ni har nu möjlighet att hyra en affärsjurist, förbundsjurist, arbetsrättsjurist, lokalhyresjurist, entreprenadjurist, upphandlingsjurist. Juristen kan vara på plats hos er och/eller arbeta från centralt beläget kontor i Stockholm med tillgång till juridiska databaser, tillgång till affärsjuridiskt bibliotek, mallar för avancerade affärsavtal, konferensutrymme m.m.

Vi kan vara er behjälplig på långtids basis, vid sjukdomsfall, tillfälliga arbetsanhopningar, vikariat eller för särskilda projekt, inför en rekrytering, vid expansion.

Bolagsjuristfunktion

 • Bolagsjuridiska frågor – Aktieägaravtal, emissioner, bolagsbildningar, sekreterare i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, due diligence m.m. Genomgång av befintliga avtal, riskbedömning.
 • Företagsöverlåtelser – Överlåtelse av aktier eller inkråm, planeringsarbete, förhandlingsarbete, due diligence.
 • Alla typer av affärsavtal  Förhandlingar, rådgivning inom avtals- och köprätt, företagsförvärv och försäljning, alla typer av avtal såsom agentur-, återförsäljar-, kommissions-, licens-, konsult- och IT-relaterade avtal, immaterialrättsliga avtal, fastighetsöverlåtelser, hyresavtal, allmänna leveransbestämmelser m.m.
 • Indrivning av fordringar – Inkasso, betalningsföreläggande, domstolsärenden, konkursärenden.
 • Internationell handel – Internationella avtal, bankgarantier m.m.
 • Handläggning av tvister – Kontraktsbrott, brist i garantier, intrång i bl.a varumärkesrättigheter, hävning av varumärkesrättigheter, utmätningstvister, hyrestvister, försäkringstvister, fastighetsärenden.
 • Varumärkeshandläggning – Svensk ansökan, EU-ansökningar, internationella ansökningar, rådgivning.
 • Offentlig upphandling – Upprättande av anbudsunderlag, förfrågningsunderlag, upprättande av anbud, överprövningsärenden m.m.)
 • Arbetsrätt – Omplaceringsutredning, uppsägningar p.g.a arbetsbrist och personliga skäl, MBL förhandlingar, anställningsavtal, arbetstvister, rådgivning)
 • Fastighetsjuridik – Försäljning av fastigheter, fastighetsbildningsfrågor, hyresrättsliga frågor, tvister i domstol.
 • Entreprenadjuridik – Avtal, förhandlingar och tvister
 • Kursarrangemang inom ovanstående ämnesområden

Språk

Svenska och Engelska

Bolagsjurist att hyra

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA