Agentavtal

Ring ossLäs mer
AGENTAVTAL

AGENTAVTAL OCH DISTRIBUTIONSAVTAL

______________________

AGENTAVTAL

Agentavtal är en alternativ form till distributionsavtal. Vad som utmärker ett agentavtal är att handelsagenten uppträder i huvudmannens namn och för dennes räkning. Avtalet med kunden träffas mellan huvudmannen (t. ex. fabriken, grossisten) och kunden, även om agenten undantagsvis kan uppträda med hjälp av fullmakt från huvudmannen och undertecknar då avtalet för dennes räkning. Agentens ersättning utgår företrädesvis genom provision.

Lagen om handelsagentur är den lag som reglerar förhållandet mellan huvudmannen och agenten. Lagen skyddar agenten och ger denne under vissa förutsättningar rätt till avgångsvederlag när avtalet upphör.

Ofta ingås agentavtal mellan parter från olika länder varför många internationella juridiska frågor blir aktuella vid tvister. Handelsagenten kan genom sin förhandlingsförmåga förbättra sin ställning i relation till de rättigheter lagen ger honom, däremot kan hans ställning genom avtal aldrig bli sämre.

Vid försäljning av varorna som omfattas av agenturavtalet bör huvudmannen utrusta agenten med huvudmannens standardiserade allmänna leveransvillkor som reglerar köpet mellan huvudmannen och kunden.

Agentavtal

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA