low cost daily cialis what may cause tadacip not to work forzest generic cialis cialis soft with out prescriptions
St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Agentavtal

Agentavtal är en alternativ form till distributionsavtal. Vad som utmärker ett agentavtal är att handelsagenten uppträder i huvudmannens namn och för dennes räkning. Avtalet med kunden träffas mellan huvudmannen (t. ex. fabriken, grossisten) och kunden, även om agenten undantagsvis kan uppträda med hjälp av fullmakt från huvudmannen och undertecknar då avtalet för dennes räkning. Agentens ersättning utgår företrädesvis genom provision.

Lagen om handelsagentur är den lag som reglerar förhållandet mellan huvudmannen och agenten. Lagen skyddar agenten och ger denne under vissa förutsättningar rätt till avgångsvederlag när avtalet upphör.

Ofta ingås agentavtal mellan parter från olika länder varför många internationella juridiska frågor blir aktuella vid tvister. Handelsagenten kan genom sin förhandlingsförmåga förbättra sin ställning i relation till de rättigheter lagen ger honom, däremot kan hans ställning genom avtal aldrig bli sämre.

Vid försäljning av varorna som omfattas av agenturavtalet bör huvudmannen utrusta agenten med huvudmannens standardiserade allmänna leveransvillkor som reglerar köpet mellan huvudmannen och kunden write my paper.

Vill Du veta mer om agentavtal eller få upprättat ett förslag till agentavtal?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga