Företagsjuristerna erbjuder en tjänst som vi kallar AVTALSFABRIKEN där företag kan beställa ett professionellt avtalsförslag för att genomföra olika affärer till ett fast pris. Du ringer upp oss och berättar vad det är för en affär du vill göra och vilket avtal som ni avser att teckna. Vi tar fram ett utkast till avtal utifrån dina önskemål medan du sitter i telefon med en av våra jurister. Om du behöver hjälp utöver att ta fram ett första professionellt utkast debiterar vi er på löpande räkning. Utkastet till ett slutligt avtal som vi tar fram är baserad på hög och bred kunskap och lång erfarenhet. Genom AVTALSFABRIKEN ökar Ni möjligheten till en bättre affär eller administrativ åtgärd. 

Du ringer upp oss och berättar vad det är för en affär du vill göra och vilket avtal som ni avser att teckna. Vi tar fram ett utkast till avtal utifrån dina önskemål medan du sitter i telefon med en av våra jurister. Om du behöver hjälp utöver att ta fram ett första professionellt utkast debiterar vi er på löpande räkning. Utkastet till ett slutligt avtal som vi tar fram är baserad på hög och bred kunskap och lång erfarenhet.

FÖRAVTAL

SEKRETESSAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSE

RÖRELSEÖVERLÅTELSE

AKTIEÄGARAVTAL

DISTRIBUTIONSAVTAL

IT-RÄTTSLIGA AVTAL

FAMILJERÄTTSLIGA DOKUMENT

ARV OCH GÅVA

ALLMÄNT

FINANSIERING OCH SÄKERHETER

FULLMAKTER

ARBETSRÄTTSLIGA AVTAL OCH DOKUMENT

Företagsjuristerna erbjuder en tjänst som vi kallar AVTALSFABRIKEN där företag kan beställa ett professionellt avtalsförslag för att genomföra olika affärer till ett fast pris. Du ringer upp oss och berättar vad det är för en affär du vill göra och vilket avtal som ni avser att teckna. Vi tar fram ett utkast till avtal utifrån dina önskemål medan du sitter i telefon med en av våra jurister. Om du behöver hjälp utöver att ta fram ett första professionellt utkast debiterar vi er på löpande räkning. Utkastet till ett slutligt avtal som vi tar fram är baserad på hög och bred kunskap och lång erfarenhet. Genom AVTALSFABRIKEN ökar Ni möjligheten till en bättre affär eller administrativ åtgärd. 

De flesta avtalen finns att tillgå på svenska och på engelska men är utarbetade efter svensk lagstiftning.  

Vi kan även hjälpa er med att ta fram ett standardavtal som är lämpligt för de affärer som ni arbetar med och vi kan anpassa standardavtalet efter era behov. 

Om du inte vet exakt vad det är för avtal som du avser att ingå, kan vi hjälpa dig att analysera den tänkta affären och utifrån dina tankar skapa ett avtalsutkast. 

Om du har beställt ett avtal och därefter önskar en annan version av samma typ av avtal, men som är mer säljarvänligt, köparvänligt eller mer neutralt tillkommer en kostnad om 2 000 kronor per dokument. 

Man måste vara uppmärksam på att de avtalsutkast och dokumentutkast som ni erhåller kan behöva anpassas till den aktuella affärssituationen. Ni kanske behöver två avtal som kompletterar varandra.  Om du har beställt ett dokument och känner osäkerhet inför huruvida avtalet eller dokumentet behöver anpassas ytterligare kan du få ytterligare rådgivning. Det kan vara så att du behöver diskutera någon punkt innan Ni skickar över förslaget eller att du har fått synpunkter från motparten och behöver diskutera frågan inför att avtalet slutförs. Sådan kompletterande rådgivning debiteras till en kostnad om 2 000 kronor per timma. 

Innan ett avtal eller dokument är färdigt för att användas kan vi rekommendera dig att gå igenom avtalet som är aktuellt. Olika åtgärder som att upprätta olika avtal och dokument kräver i många fall rådgivning innan verkställighet. Detta kan vara arbetsrättsliga åtgärder som uppsägning och avskedande.    

Alla priser anges exklusive mervärdeskatt.