IT-rätt (Avtalsrätt etc)

IT-rätten omfattar ett flertal rättsområden såsom avtalsrätt, immaterialrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt etc.
Ring ossLäs mer
FÖRETAGSJURISTERNA

AVTALSRÄTT ETC

______________________

IT-rätt (Avtalsrätt etc)

IT-rätten omfattar ett flertal rättsområden såsom avtalsrätt, immaterialrätt, förvaltningsrätt, internationell privaträtt etc. Inom IT-rätten behandlas de rättsregler som aktualiseras vid användningen av informationsteknologi.

Företagsjuristerna bistår företag med IT-rättsliga frågor sedan mitten av 1980-talet och kan erbjuda spetskompetens på området. Vi hjälper er med rådgivning samt med upprättande och granskning av IT-relaterade avtal, exempelvis licens- och konsultavtal. Vi bistår även vid avtalsförhandlingar och vid tvister inför och utanför domstol. Bland våra klienter märks framför allt IT-företag, IT-distributörer, olika Internetleverantörer, hårdvaruleverantörer, bildbyråer e.t.c.

IT-rätt (Avtalsrätt etc)

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA