Företagsöverlåtelse

Kommer ni att köpa eller sälja företag? Vi erbjuder tjänster inom Mergers & Acquisitions området (Företagsöverlåtelse).
Ring ossLäs mer
Företagsjuristerna

Om överlåtesle av företag

______________________

Företagsöverlåtelse

Kommer ni att köpa eller sälja företag? Vi erbjuder tjänster inom Mergers & Acquisitions området (Företagsöverlåtelse).

Vi erbjuder bl.a.

 • en första genomgång av målföretaget. Ni tar fram årsredovisningar och finansiella rapporter, delårsbokslut etc.  och vi sammanställer materialet.
 • att upprätta företagsprofil efter genomgång av företaget.
 • marknadsföring av målföretaget och kontaktar presumtiva köpare i dialog med Er.
 • att ta fram sekretess, non-disclosure agreement och andra erforderliga sekretesshandlingar.
 • att göra eller medverka vid en due diligence. Detta innebär att vi besiktar företaget och tar fram erforderlig dokumentation inför försäljning.
 • att upprätta en avsiktsförklaring eller letter of intent för att söka ”binda” affären.
 • att vid behov göra en värdering av målföretaget, målkoncernen.
 • att assistera köpare/säljare vid förhandlingen och upprättar köpeavtal och gör avräkningar
 • att rådgöra med Er angående allmänna skattefrågor.
 • att hålla en löpande kommunikation med Er under uppdraget för att söka genomföra detta så smidigt som möjligt.

Vid köp och försäljning av företag krävs noga planering och förberedelser samt kvalificerad hjälp vid själva förvärvet eller försäljningen – tjänster som Företagsjuristerna kan bistå med ända fram till dess att en affär är fullbordad.

Genom Företagsjuristernas erhåller Ni en helhetslösning. Ni kan naturligtvis anlita Er egen rådgivare och anlita Företagsjuristerna för enskilda delar i förvärs- och/eller säljprocessen.

Vi kan genomföra transaktionen mot provision men huvudsakligen debiterar vi för våra tjänster på löpande räkning.

Övriga tjänster

 • aktieägaravtal/joint venture avtal
 • omstrukturering
 • arbetsrättsliga tjänster
Företagsöverlåtelse

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA