Entreprenadjuridik

Inom entreprenadjuridik existerar ett flertal olika standardavtal som utgör underlag i många entreprenadtvister.
Ring ossLäs mer
Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik och olika standardavtal

______________________

Entreprenadjuridik

Exempel på standardavtal är AB 04, småhusentreprenader ABS 05, AFU 99, ABK 96, ABT 06 och ABM 07.Företagsjuristerna har erfarenhet av entreprenad juridik genom att företräda både entreprenörer och beställare i såväl tvister mellan näringsidkare som mellan näringsidkare och konsument. De övervägande tvisterna inom entreprenadområdet rör fel i utfört arbete och förseningar utav entreprenaden. Beställaren av entreprenaden bör alltid tillse att entreprenaden besiktigas för att få sakkunnig hjälp med att avgöra om fel föreligger. Med besiktningsprotokollet som underlag kan beställaren agera mot entreprenören. En beställare som är konsument, som uppmärksammar fel skall alltid reklamera till entreprenören och kräva att denne avhjälper felet utan kostnad. Avhjälpandet skall ske inom skälig tid. Detta är en grundläggande regel. Om fel inte avhjälps får beställaren göra avdrag på priset. Om tjänsten utförts till en del och man kan anta att entreprenaden inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse kan beställaren häva entreprenadavtalet. Vid tvister mellan näringsidkare hänvisas ofta till olika typer av standardavtal, vari regleras hur fel och förseningar skall hanteras

Entreprenadjuridik

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA