ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL / DISTRIBUTIONSAVTAL

Ring ossLäs mer
ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL / DISTRIBUTIONSAVTAL

FÖRSÄLJNINGS AVTAL MELLAN PARTER

______________________

ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL / DISTRIBUTIONSAVTAL

Vad som utmärker ett återförsäljaravtal / distributionsavtal till skillnad från agentavtal, är att återförsäljaren säljer huvudmannens produkter i eget namn och för egen räkning. Ersättningen utgår i form av den handelsmarginal mellan återförsäljarens försäljningsintäkter och dennes inköpskostnader.

Återförsäljarens roll är inte reglerad i lag så som agenturavtalet. Återförsäljaren måste själv tillvarata sina intressen. Bland annat måste återförsäljaren på egen hand tillse att denne erhåller avgångsvederlag om avtalet upphör. Det är viktigt för återförsäljaren att, genom avtal, tillvarata sina intressen på ett professionellt sätt. Om återförsäljaren inte tillvaratar sina intressen kan det sluta med att huvudmannen säger upp avtalet och övertar marknaden på egen hand genom att sätta upp ett dotterbolag på återförsäljarens marknad. Det finns många frågor som man som återförsäljare måste tänka igenom för att förhandla sig fram till ett så bra avtal som möjligt.

Vid försäljning av varorna som omfattas av återförsäljaravtalet bör återförsäljaren utrusta sig med standardiserade allmänna leveransvillkor som reglerar köpet mellan återförsäljaren och kunden.

ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL / DISTRIBUTIONSAVTAL

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA