tentex forte explain in hindi red spider female viagra cialis black capsules stendra wiki take stendra with cialis
St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Varumärkesrätt, Varumärkesskydd, Registrera varumärke

Planer på att registrera varumärke? Då kan vi hjälpa Er. Vi arbetar både med svensk och internationell varumärkesrätt. Företagsjuristerna biträder med varumärkesansökningar och invändningar mot andras varumärkesansökningar, i såväl Sverige, EU och övriga världen. Företagsjuristerna hjälper er med att klassificera ert varumärke i rätt varumärkesklasser. Andra ärenden som förekommer är att häva felaktiga registreringar. Företagsjuristerna har stor erfarenhet av förhandlingar avseende s.k. samexistensavtal (co-existence agreements). Dan-Louis Schneider är registrerad som Professional representative vid OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market Trademarks and Designs). Han har företrätt flera svenska företag i olika ärenden inom OHIM. Företagsjuristerna har drivit diverse olika processer angående hävning av varumärkesskydd och varumärkesintrång och arbetar med ett flertal utländska varumärkesjurister i olika internationella varumärkesfrågor.

Frågor rörande varumärkesrätt, varumärkesskydd eller registrera varumärke?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga