St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Affärsjuridik

Affärsjuridik är ett vitt begrepp och med affärsjuridik förknippas en mängd olika rättsliga frågor.

 • avtal
 • avtalsmekanismer
 • standardavtal
 • handel
 • upphandling
 • offentlig upphandling
 • marknadsfrågor
 • etableringsfrågor
 • immaterialrättsliga frågor
 • konkurrensfrågor
 • garantier
 • riskfördelning
 • försäkringsfrågor
 • processuella frågor (domstol, skiljenämnd, lagvals- och forumfrågor)
 • konsumentfrågor
 • nationella och internationella köp
 • finansierings- och betalningsformer
 • transportfrågor
 • skatterättsliga aspekter
 • produktansvar
 • fastighetsfrågor
 • företagsförvärv (aktier, inkråm, emissioner)
 • frågor kring distribution
 • licensiering
 • arbetsrättsliga frågor
 • konsultfrågor m.m.

Vi på Företagsjuristerna har både formella meriter och praktisk erfarenhet sedan 30 år inom bland annat affärsjuridik.

Frågor gällande affärsjuridik?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga