affärsjuridik

Är ett vitt begrepp och med affärsjuridik förknippas en mängd olika rättsliga frågor.
Ring ossLäs mer
AFFÄRSJURIDIK

SAMLING AV OMRÅDEN INOM JURIDIK

______________________

JURIDIK INOM AFFÄRER

Detta är ett vitt begrepp och förknippas en mängd olika rättsliga frågor.

 • avtal
 • avtalsmekanismer
 • standardavtal
 • handel
 • upphandling
 • offentlig upphandling
 • marknadsfrågor
 • etableringsfrågor
 • immaterialrättsliga frågor
 • konkurrensfrågor
 • garantier
 • riskfördelning
 • försäkringsfrågor
 • processuella frågor (domstol, skiljenämnd, lagvals- och forumfrågor)
 • konsumentfrågor
 • nationella och internationella köp
 • finansierings- och betalningsformer
 • transportfrågor
 • skatterättsliga aspekter
 • produktansvar
 • fastighetsfrågor
 • företagsförvärv (aktier, inkråm, emissioner)
 • frågor kring distribution
 • licensiering
 • arbetsrättsliga frågor
 • konsultfrågor m.m.

Vi på Företagsjuristerna har både formella meriter och praktisk erfarenhet sedan 30 år inom bland annat affärsjuridik.

AFFÄRSJURIDIK

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA