Firmarätt

I dagligt tal används ordet firma oftast som benämning på ett företag. En person kan t.ex. sägas vara anställd i en firma. Rättsligt sätt är dock en firma något annat.
Ring ossLäs mer
Firmarätt

Rättsligt sätt är dock en firma något annat

______________________

Vad är en Firma

I dagligt tal används ordet firma oftast som benämning på ett företag. En person kan t.ex. sägas vara anställd i en firma. Rättsligt sätt är dock en firma något annat. Lagen definierar nämligen en firma som den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. En firma är alltså ett kännetecken för en affärsrörelse precis som ett varumärke är ett kännetecken för en produkt. Ensamrätt till ett firmanamn eller ett annat kännetecken som symboliserar en rörelse erhålles i normalfallet genom registrering.

Företagsjuristerna hjälper Er med ansökning om registrering av firma, hävning av firmaregistreringar samt att föra talan vid intrång i firmarätt. Vill Ni licensiera eller överlåta Er firma hjälper vi Er med att upprätta avtal. Vi biträder även vid förhandlingar och tvister vid firmarätt.

Vad skyddas av rätten till firma?
En firma är den benämning under vilken en näringsidkare driver näringsverksamhet. Eftersom firman är ett medel för att individualisera en näringsverksamhet krävs att benämningen har särskiljningsförmåga. Benämningen får ej heller vara vilseledande. Det som skyddas är det egentliga firmanamnet men även en karakteristisk del såsom McDonald`s i firman Svenska McDonald`s AB. Även inarbetade förkortningar skyddas. Firmarätten är liksom varumärkesrätten en känneteckensrätt och varumärkeslagen och firmalagen är därför samordnade med varandra. Ett exempel på detta är att varumärkeslagen hindrar användningen av en annans firmanamn som varumärke och firmalagen hindrar användningen av en annans varumärke som firma.

Hur uppkommer skyddet och vad omfattar det?
Ensamrätt till en firma erhålles dels genom inarbetning och dels genom registrering. Ensamrätt genom registrering innebär att ingen annan än innehavaren av en firma får använda firman eller ett med denna förväxlingsbart kännetecken. Ensamrätten gäller endast användning i näringsverksamhet och hindrar sålunda ej användning i icke-kommersiella sammanhang. Ensamrätten är begränsad till det tillämpliga skyddsområdet som för en registrerad firma sammanfaller med det geografiska registreringsområdet. För handelsbolag är detta länet och för aktiebolag hela landet. Vad beträffar inarbetning så krävs det att firman skall vara känd som beteckning för innehavarens verksamhet inom en betydande del av den krets till vilken verksamheten riktar sig. Ensamrätt genom inarbetning medför att kännetecknet skyddas mot förväxlingsbara kännetecken inom det område där inarbetningen består. Skyddet av ett firmanamn är inte tidsbegränsat.

Kan ett firmanamn överlåtas?
Ett firmanamn kan överlåtas, dock endast under vissa förutsättningar. Överlåtelsen måste nämligen avse hela namnet och får endast ske i samband med överlåtelse av verksamheten som beteckningen används i. Förbudet mot separat överlåtelse av firma hindrar dock inte en separat överlåtelse av s.k. firmadominanter.

Firmarätt

INTRESSEANMÄLAN / FRÅGA