St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Offentlig Upphandling – LOU

De offentliga inköpen som genomförs av olika upphandlande myndigheter i Sverige uppskattas omsätta mellan 450-535 miljarder kronor per år. Dessa offentliga inköp regleras genom den så kallade upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler för all offentlig upphandling inom EU. I Sverige finns reglerna som omgärdar upphandlingen i Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Syftet med upphandlingsreglerna är att säkerställa en fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital inom EU:s inre marknad så att upphandlande myndigheter och enheter inom EU på ett öppet och konkurrenseffektivt sätt skall kunna nyttja det offentligas medel på bästa möjliga sätt. Reglerna syftar också till att främja en gränsöverskridande handel så att leverantörer i ett EU-land skall kunna erbjuda sina varor och tjänster till en upphandlande myndighet i ett annat EU-land och därigenom vara med och tävla på lika villkor i varje enskild upphandling.

Upphandlingsreglerna gäller endast för upphandlingar över vissa värden, så kallade tröskelvärden. Lagstiftaren har ansett att det främst är vissa av de värdemässigt större upphandlingarna som skall omfattas av lagstiftningen. Vid upphandling gäller alltså olika bestämmelser i lagen beroende på om värdet beräknas vara över eller under gällande tröskelvärde. En upphandlande myndighet skall beräkna värdet av de föremål som skall upphandlas för att jämföra mot respektive tröskelvärde. Värdet på upphandlingen beräknas exklusive mervärdesskatt och för hela avtalets löptid inklusive eventuella optioner och förlängningsklausuler, beräknat som om de kommer att utnyttjas. En upphandling får inte heller uppdelas i syfte att värdet skall komma att understiga tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av samma kategori varor och tjänster under ett och samma budgetår skall sammanräknas.

Enligt upphandlingslagstiftningen skall de upphandlande myndigheterna vara sakliga och välja sina leverantörer på affärsmässiga grunder. Den leverantör som kan erbjuda den bästa varan/tjänsten/entreprenaden för det bästa priset skall därför väljas. Någon annan hänsyn, såsom lojalitet mot det egna landets leverantörer eller lojalitet mot tidigare leverantörer får inte förekomma. För att säkerställa detta präglas upphandlingsreglerna av vissa grundläggande upphandlingsprinciper, nämligen principerna om likabehandling och icke-diskriminering, transparens, proportionalitet och ömsesidigt erkännande.

Företagsjuristerna kan bistå ditt företag med rådgivning i upphandlingsrelaterade frågor både innan, under och efter genomförd upphandling. Kanske upplever ditt företag att en upphandlande myndighet brutit mot LOU genom att t.ex. utforma förfrågningsunderlaget med oproportionerligt höga krav som diskriminerar eller utesluter ditt företag från den aktuella upphandlingen? Då kan Företagsjuristerna hjälpa er med en s.k. överprövning. En process som syftar till att den upphandlade myndigheten skall tvingas vidta rättelse eller göra om sin upphandling eller utbetala skadestånd till det skadelidande företaget. Men tänk på att agera skyndsamt, LOU har förhållandevis korta preskriptionsfrister.

Frågor kring upphandling?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga

I find a lot of humor the due to own personal experiences on 's day:

  1. He could be even more of a lightning for us, Mattingly said of ;
  2. aggressive advocate for his clients, concentrates his practice Personal Injury, Medical Malpractice,..., , , Zavodnick is experienced personal injury attorney who has handled a wide variety of personal injury matters Philadelphia, and the surrounding counties, Mo Alexander Jersey slip and fall accidents, motor vehicle accidents, products liability accidents and workers' compensation claims resulting from Derek Watt Jersey injuries;
  3. I think he's a heck of a player;
  4. He was held scoreless on 0 Jake McCabe Jersey 3 shooting just 13 minutes;
  5. The switch was made before the Missouri Authentic Forrest Lamp Jersey but now is permanent;

I've had more conversations about soccer than the NFL.

One of the first games got into was against the Steelers. Robertson has always had a high walk rate , but this is mitigated by outstanding strikeout rate; Robertson has averaged at least one strikeout per inning every year of his career so far. If the Steelers can't re-sign him, hopefully he'll go to a team that will give him a to start. Blackwood was handed a match Ondrej Pavelec Womens Jersey for intent to injure that night. recorded his first career 3- contest 5 vs.