St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Marknadsrätt

Det har de senaste årtiondena tillskapats en rad olika åtgärder för att trygga konsumentens ställning på marknaden. De lagar som tillkommit för att kontrollera näringsidkarnas allmänna agerande på marknaden, med avseende på produktsäkerhet, reklam m.m., går under samlingsnamnet marknadsrätt. Denna lagstiftning är inte enbart skapad för att tillgodose konsumenternas ställning på marknaden, utan den avser även att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande mellan två näringsidkare.

De marknadsrättsliga reglerna inriktar sig inte på giltigheten eller på skäligheten av något individuellt avtal, som t.ex. en näringsidkare ingått med en konsument, utan istället ger reglerna myndigheterna en möjlighet att kontrollera skäligheten i de avtalsvillkor som t.ex. näringsidkare använder sig av i en bransch.

Den marknadsrättsliga modellen för kontroll av avtalsvillkor mellan näringsidkare och konsumenter kom till uttryck genom införandet 1971 av en lag om avtalsvillkor i konsumentförhållande. Denna lag har senare ersatts med 1994:1512 som senare även reviderades med 2007:2.

Lagens centrala stadgande gör det möjligt för marknadsdomstolen att på talan av konsumentombudsmannen förbjuda näringsidkare i framtiden att använda sig av oskäliga avtalsvillkor. Förbudet kan även riktas mot t .ex. en branschorganisation som tillhandahåller standardvillkor åt medlemsföretagen. Förbuden kan förenas med viten som betalas till staten.

Frågor gällande marknadsrätt?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga

I find a lot of humor the due to own personal experiences on 's day:

  1. He could be even more of a lightning for us, Mattingly said of ;
  2. aggressive advocate for his clients, concentrates his practice Personal Injury, Medical Malpractice,..., , , Zavodnick is experienced personal injury attorney who has handled a wide variety of personal injury matters Philadelphia, and the surrounding counties, Mo Alexander Jersey slip and fall accidents, motor vehicle accidents, products liability accidents and workers' compensation claims resulting from Derek Watt Jersey injuries;
  3. I think he's a heck of a player;
  4. He was held scoreless on 0 Jake McCabe Jersey 3 shooting just 13 minutes;
  5. The switch was made before the Missouri Authentic Forrest Lamp Jersey but now is permanent;

I've had more conversations about soccer than the NFL.

One of the first games got into was against the Steelers. Robertson has always had a high walk rate , but this is mitigated by outstanding strikeout rate; Robertson has averaged at least one strikeout per inning every year of his career so far. If the Steelers can't re-sign him, hopefully he'll go to a team that will give him a to start. Blackwood was handed a match Ondrej Pavelec Womens Jersey for intent to injure that night. recorded his first career 3- contest 5 vs.