St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Entreprenadjuridik

Inom entreprenadjuridik existerar ett flertal olika standardavtal som utgör underlag i många entreprenadtvister. Exempel på standardavtal är AB 04, småhusentreprenader ABS 05, AFU 99, ABK 96, ABT 06 och ABM 07. Företagsjuristerna har erfarenhet av entreprenad juridik genom att företräda både entreprenörer och beställare i såväl tvister mellan näringsidkare som mellan näringsidkare och konsument. De övervägande tvisterna inom entreprenadområdet rör fel i utfört arbete och förseningar utav entreprenaden. Beställaren av entreprenaden bör alltid tillse att entreprenaden besiktigas för att få sakkunnig hjälp med att avgöra om fel föreligger. Med besiktningsprotokollet som underlag kan beställaren agera mot entreprenören. En beställare som är konsument, som uppmärksammar fel skall alltid reklamera till entreprenören och kräva att denne avhjälper felet utan kostnad. Avhjälpandet skall ske inom skälig tid. Detta är en grundläggande regel. Om fel inte avhjälps får beställaren göra avdrag på priset. Om tjänsten utförts till en del och man kan anta att entreprenaden inte kommer att fullföljas utan fel av väsentlig betydelse kan beställaren häva entreprenadavtalet. Vid tvister mellan näringsidkare hänvisas ofta till olika typer av standardavtal, vari regleras hur fel och förseningar skall hanteras

Frågor gällande entreprenadjuridik?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga

I find a lot of humor the due to own personal experiences on 's day:

  1. He could be even more of a lightning for us, Mattingly said of ;
  2. aggressive advocate for his clients, concentrates his practice Personal Injury, Medical Malpractice,..., , , Zavodnick is experienced personal injury attorney who has handled a wide variety of personal injury matters Philadelphia, and the surrounding counties, Mo Alexander Jersey slip and fall accidents, motor vehicle accidents, products liability accidents and workers' compensation claims resulting from Derek Watt Jersey injuries;
  3. I think he's a heck of a player;
  4. He was held scoreless on 0 Jake McCabe Jersey 3 shooting just 13 minutes;
  5. The switch was made before the Missouri Authentic Forrest Lamp Jersey but now is permanent;

I've had more conversations about soccer than the NFL.

One of the first games got into was against the Steelers. Robertson has always had a high walk rate , but this is mitigated by outstanding strikeout rate; Robertson has averaged at least one strikeout per inning every year of his career so far. If the Steelers can't re-sign him, hopefully he'll go to a team that will give him a to start. Blackwood was handed a match Ondrej Pavelec Womens Jersey for intent to injure that night. recorded his first career 3- contest 5 vs.