St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Bolagsrätt

Företagsjuristerna biträder i frågor rörande bolagsrätt.

Exempel på ärenden inom bolagsrätten är:

 • biträde och genomförande av bolagsstämma
 • planering inför bolagsrättsliga förändringar
 • planering och genomförande av emissioner och fusioner
 • upprättande av bolagsordningar och aktieägaravtal
 • upprättande av köpeavtal

Detta är som namnet antyder ett rättsområde som berör bolag i alla dess former. Det må vara aktiebolag, handelsbolag (och kommanditbolag) eller enkla bolag.

Det finns ingen lagtext som definierar begreppet bolag. Istället har det i juridisk litteratur utkristalliserats tre kriterier som samtliga ska vara uppfyllda:

 1. Ett avtal om samverkan mellan delägarna skall finnas
 2. Denna samverkan skall ha ett ändamål som delägarna är bundna att verka för

Bolagsrättsliga frågor rör bolagens interna förhållanden såsom kompetensfördelning, minoritets-skydd, ansvarsfrihet för styrelser, bildande och likvidation m.m.

Juridisk person

Alla bolagsformer utom enkla bolag utgör juridiska personer vilket innebär att bolaget kan inneha rättigheter och skyldigheter, uppträda som kärande eller svarande inför domstol etc.

Aktiebolag

Aktiebolagsformen regleras i aktiebolagslagen (2005:551) (ABL). Utmärkande för aktiebolagsformen är reglerna om bolagets bundna aktiekapital. Det är till detta kapital som samverkan knutits, inte till ägarna personligen. Ägarnas ansvar sträcker sig sålunda (i huvudsak) endast till det aktiekapital de tecknat. Det begränsade ägaransvaret är en av anledningarna till att denna associationsform är så stor som den är idag. För bildande av aktiebolag krävs registrering och iakttagande av viss form enligt ABL 2 kap.

Handelsbolag och kommanditbolag

Handelsbolagsformen regleras i lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, (HBL). I ett handelsbolag, till skillnad från ett aktiebolag, svarar ägarna solidariskt för bolagets förpliktelser. Kommanditbolag är en associationsform som liknar handelsbolag men där en eller flera delägare (kommanditdelägare) endast ansvarar för en begränsad insats medan någon/några andra (komple-mentärer) ansvarar för resterande del av bolagets förpliktelser. Dessa associationsformer används främst för företag med ett begränsat antal delägare. För bildande av handelsbolag och kommanditbolag krävs registrering.

Enkla bolag

Ett enkelt bolag uppstår så snart de tre kriterierna (ovan) är uppfyllda. Det föreligger med andra ord inget registreringskrav. Även muntliga avtal kan ligga till grund för enkla bolag. Som ovan nämnts utgör det enkla bolaget ingen juridisk person. Bolaget som sådant kan alltså inte ikläda sig rättigheter och skyldigheter. Tredje man påverkas sålunda inte av huruvida det föreligger ett enkelt bolag. Det enkla bolaget har endast betydelse för delägarnas inbördes förhållande.

Frågor gällande bolagsrätt?

Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta oss på +46 (0) 8-667 92 70

Intresseanmälan / Fråga

I find a lot of humor the due to own personal experiences on 's day:

 1. He could be even more of a lightning for us, Mattingly said of ;
 2. aggressive advocate for his clients, concentrates his practice Personal Injury, Medical Malpractice,..., , , Zavodnick is experienced personal injury attorney who has handled a wide variety of personal injury matters Philadelphia, and the surrounding counties, Mo Alexander Jersey slip and fall accidents, motor vehicle accidents, products liability accidents and workers' compensation claims resulting from Derek Watt Jersey injuries;
 3. I think he's a heck of a player;
 4. He was held scoreless on 0 Jake McCabe Jersey 3 shooting just 13 minutes;
 5. The switch was made before the Missouri Authentic Forrest Lamp Jersey but now is permanent;

I've had more conversations about soccer than the NFL.

One of the first games got into was against the Steelers. Robertson has always had a high walk rate , but this is mitigated by outstanding strikeout rate; Robertson has averaged at least one strikeout per inning every year of his career so far. If the Steelers can't re-sign him, hopefully he'll go to a team that will give him a to start. Blackwood was handed a match Ondrej Pavelec Womens Jersey for intent to injure that night. recorded his first career 3- contest 5 vs.