St Eriksgatan 117
08-667 92 70

Bolagsjurist att hyra

Affärsinriktad jurist, förbundsjurist och/eller juristfunktion att hyra på lång eller kort tid alternativt för uppdrag. Genom att hyra en juristfunktion ser Företagsjuristerna till att Ni alltid har en fungerande juristfunktion som bemannas med lämplig jurist.

Ni har nu möjlighet att hyra en affärsjurist, förbundsjurist, arbetsrättsjurist, lokalhyresjurist, entreprenadjurist, upphandlingsjurist. Juristen kan vara på plats hos er och/eller arbeta från centralt beläget kontor i Stockholm med tillgång till juridiska databaser, tillgång till affärsjuridiskt bibliotek, mallar för avancerade affärsavtal, konferensutrymme m.m.

Vi kan vara er behjälplig på långtids basis, vid sjukdomsfall, tillfälliga arbetsanhopningar, vikariat eller för särskilda projekt, inför en rekrytering, vid expansion.

Bolagsjuristfunktion

 • Bolagsjuridiska frågor – Aktieägaravtal, emissioner, bolagsbildningar, sekreterare i styrelsen, ordförande på bolagsstämma, due diligence m.m. Genomgång av befintliga avtal, riskbedömning.
 • Företagsöverlåtelser – Överlåtelse av aktier eller inkråm, planeringsarbete, förhandlingsarbete, due diligence.
 • Alla typer av affärsavtal  Förhandlingar, rådgivning inom avtals- och köprätt, företagsförvärv och försäljning, alla typer av avtal såsom agentur-, återförsäljar-, kommissions-, licens-, konsult- och IT-relaterade avtal, immaterialrättsliga avtal, fastighetsöverlåtelser, hyresavtal, allmänna leveransbestämmelser m.m.
 • Indrivning av fordringar – Inkasso, betalningsföreläggande, domstolsärenden, konkursärenden.
 • Internationell handel – Internationella avtal, bankgarantier m.m.
 • Handläggning av tvister – Kontraktsbrott, brist i garantier, intrång i bl.a varumärkesrättigheter, hävning av varumärkesrättigheter, utmätningstvister, hyrestvister, försäkringstvister, fastighetsärenden.
 • Varumärkeshandläggning – Svensk ansökan, EU-ansökningar, internationella ansökningar, rådgivning.
 • Offentlig upphandling – Upprättande av anbudsunderlag, förfrågningsunderlag, upprättande av anbud, överprövningsärenden m.m.)
 • Arbetsrätt – Omplaceringsutredning, uppsägningar p.g.a arbetsbrist och personliga skäl, MBL förhandlingar, anställningsavtal, arbetstvister, rådgivning)
 • Fastighetsjuridik – Försäljning av fastigheter, fastighetsbildningsfrågor, hyresrättsliga frågor, tvister i domstol.
 • Entreprenadjuridik – Avtal, förhandlingar och tvister
 • Kursarrangemang inom ovanstående ämnesområden

Språk

Svenska och Engelska

Önskar Ni hyra en bolagsjurist? Frågor?

Vi utformar specialanpassade lösningar utifrån Era behov. Gör en intresseanmälan via formuläret eller kontakta Dan-Louis Schneider på +46 (0) 708 667 927. Det går även bra att maila till dan-louis@foretagsjuristerna.se

Intresseanmälan / Fråga

I find a lot of humor the due to own personal experiences on 's day:

 1. He could be even more of a lightning for us, Mattingly said of ;
 2. aggressive advocate for his clients, concentrates his practice Personal Injury, Medical Malpractice,..., , , Zavodnick is experienced personal injury attorney who has handled a wide variety of personal injury matters Philadelphia, and the surrounding counties, Mo Alexander Jersey slip and fall accidents, motor vehicle accidents, products liability accidents and workers' compensation claims resulting from Derek Watt Jersey injuries;
 3. I think he's a heck of a player;
 4. He was held scoreless on 0 Jake McCabe Jersey 3 shooting just 13 minutes;
 5. The switch was made before the Missouri Authentic Forrest Lamp Jersey but now is permanent;

I've had more conversations about soccer than the NFL.

One of the first games got into was against the Steelers. Robertson has always had a high walk rate , but this is mitigated by outstanding strikeout rate; Robertson has averaged at least one strikeout per inning every year of his career so far. If the Steelers can't re-sign him, hopefully he'll go to a team that will give him a to start. Blackwood was handed a match Ondrej Pavelec Womens Jersey for intent to injure that night. recorded his first career 3- contest 5 vs.